FAQ

Czym się różni konwersja od współczynnika konwersji?

Konwersja to każda pożądana przez właściciela serwisu lub sklepu internetowego czynność wykonana przez użytkownika w witrynie, np. dokonanie zakupu, założenie konta, zapisanie się do newslettera, ściągnięcie e-booka lub innego dokumentu, wysłanie formularza.

Współczynnikiem konwersji określamy z kolei miarę pokazującą, jaka część z użytkowników, którzy odwiedzili serwis, dokonała konwersji. Wartość tę uzyskujemy, dzieląc liczbę osób, które konwertowały, przez liczbę osób, które weszły na stronę, a następnie wynik mnożymy razy 100%.

Co to jest optymalizacja konwersji?

Optymalizacją konwersji nazywamy zespół działań, których celem jest poprawa liczby konwersji w danym serwisie i w efekcie osiągnięcie biznesowych korzyści przez właściciela witryny, w tym przede wszystkim wzrost przychodów firmy.

Czym się różnią frazy long tail od ogólnych?

Frazy ogólne to zwykle jedno- lub maksymalnie dwuwyrazowe słowa kluczowe, o szerokim, bardzo ogólnym charakterze, np. „mechanik”, „buty damskie”, „chińska restauracja” itp. Aktualnie konkurencja na ogólne frazy jest tak duża, że pozycjonowanie przy ich użyciu staje się bardzo pracochłonne i długotrwałe, a w dodatku nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu, czyli pozycji w TOP 10.

Frazy typu długi ogon to natomiast słowa kluczowe bardziej szczegółowe, składające się z minimum dwóch wyrazów, zawierające w sobie często nazwy modeli produktu, miasta lub regionu, marki albo producenta itp. Ze względu na swą precyzyjność, generują one duży ruch i co istotne – znaczną liczbę konwersji. Pozwalają także na szybsze i łatwiejsze osiągnięcie wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania niż słowa kluczowe ogólne.